Content van uw website.

RUILEN OF RETOURNEREN

  1. Koper heeft het recht zijn bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Koper heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. Koper krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor het retourzenden naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Daqueen geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt koper contact met Daqueen opnemen via info@daqueen.online. Koper ontvangt vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van het retour teruggestort mits het product door Daqueen in goede orde retour is ontvangen.

 

  1. Producten die koper via de webwinkel van Daqueen koopt worden op maat volgens de door koper ingevoerde specificatie(s) gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.
  2. Eventuele reclames worden in behandeling genomen indien deze binnen vijf dagen na levering rechtstreeks schriftelijk door Daqueen zijn ontvangen. Voor verborgen gebreken geldt dat reclamering binnen de garantietermijn dient plaats te vinden.
  3. Indien reclames gegrond worden erkend, zulks ter beoordeling van Daqueen, kan deze hetzij het gebrek herstellen, het artikel(en) vervangen hetzij het netto factuurbedrag restitueren. Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend binnen vijf dagen na verzenddatum van de facturen.
  4. Daqueen behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel(en) reeds is gebruikt, wanneer het artikel(en) ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking dan wel te laat retour is/zijn gezonden.
  1. Indien de koper niet binnen vijf dagen na levering, respectievelijk de verzenddatum van de facturen, schriftelijk bij Daqueen heeft gereclameerd, wordt hij geacht de levering respectievelijk de facturen te hebben geaccepteerd. Alsdan worden reclames door Daqueen niet meer in behandeling genomen. Het indienen van reclameringen ontslaat de koper niet van de verplichtingen uit de koopovereenkomst ten opzichte van Daqueen.
  1. Gebruiksartikel(en)en kunnen niet worden geruild of teruggezonden. Is de bestelling beschadigd ontvangen, dan dient koper het diezelfde dag aan Daqueen te melden. Is de bestelling incompleet, dan dient koper dit BINNEN 2 DAGEN te melden.
  2. Afwijkingen in artikel(en)omschrijvingen of getoonde afbeeldingen (zoals gewichten, kleurpatronen, formaten e.d.) zijn nimmer reden voor annulering van de order. Dit geldt tevens voor de kleur omdat ook deze kan afwijken van het geleverde artikel(en).
  1. Retourzendingen in dienen te geschieden naar het volgende adres:

Daqueen Zonnehorst 16 7207 BT Zutphen Nederland